Jan Ligthart, een andere vernieuwer

Jan Ligthart, een andere vernieuwer

In de tijd van Thijssen is er een andere man die net als Thijssen een grote naam heeft wat betreft het onderwijs. In deze tijd waren meerdere onderwijsvernieuwers, maar niemand heeft zoveel naam gemaakt als Ligthart en Thijssen. Ligthart was in zijn tijd niet alleen een vernieuwer, maar tevens het schoolhoofd van een lagere school […]