Over de auteur Theo Thijssen

theothijssenTheo Thijssen staat vooral bekend als Nederlands schrijver, maar tevens als socialistisch politicus en onderwijzer. Thijssen werd geboren op 16 juni 1879 en groeide op in de Amsterdamse Jordaan als zoon van een schoenmaker. In het gezin hadden ze het niet breed, maar Thijssen kon na een heel zwaar examen toch toegelaten worden aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers.Na het afronden van deze studie werd hij onderwijzer op verschillende openbare lagere scholen in Amsterdam.

Met zijn voorkennis en opleiding als onderwijzer probeerde Thijssen een verschil te maken in de openbare scholen. Hij had veel aandacht voor de leerling en probeerde op verschillende manieren het onderwijs te verbeteren. De klas als sociale eenheid vond hij dan ook erg belangrijk. In 1905 richtte hij samen met schoolvriend Piet Bol het blad ‘De Nieuwe School’ op. Hierin schreven zij veel kritische punten op het onderwijsbeleid, op diverse onderwijsmethoden en onderwijsboeken. Thijssen begon in dit blad tevens de eerste verhalen over de fantast Kees te schrijven, die hij later verder zou uitwerken tot een heel boek genaamd ‘Kees de Jongen’.

In 1921 werd Thijssen redacteur van het blad ‘De Bode’, een uitwerking over de arbeidsomstandigheden van onderwijzers, en van het blad ‘School en huis’, een magazine over opvoeding. In 1923 brengt hij zijn eerste boek uit, ‘Kees de Jongen’. In dit boek lijken veel gebeurtenissen overeen te komen met dingen uit de jeugd van Thijssen, maar hij beweert zelf dat alleen in het werk ‘In de ochtend van het leven’ eigen jeugdherinneringen zitten. In 1925 brengt hij de roman ‘Schoolland’ uit en in 1926 het boek ‘De gelukkige klas’. Al zijn werken gaan over opvoeding, onderwijs en opgroeien.

Theo Thijssen instituut

Theo Thijssen instituut

Op 23 december 1943 overlijdt Thijssen. Tegenwoordig is hij echter nog lang niet vergeten. In zijn geboortehuis aan de Eerste Leliedwarsstraat 16 werd in 1995 het Theo Thijssen Museum geopend door stichting Theo Thijssen. Daarnaast is het PABO-onderwijs in Utrecht naar hem vernoemd, het Theo Thijssen instituut, en dragen enkele lagere scholen zijn naam.