Jan Ligthart, een andere vernieuwer

Jan Ligthart, een andere vernieuwer

janligthartIn de tijd van Thijssen is er een andere man die net als Thijssen een grote naam heeft wat betreft het onderwijs. In deze tijd waren meerdere onderwijsvernieuwers, maar niemand heeft zoveel naam gemaakt als Ligthart en Thijssen.

Ligthart was in zijn tijd niet alleen een vernieuwer, maar tevens het schoolhoofd van een lagere school in Den Haag. Samen met leerkrachten van deze school maakte hij een nieuw leerplan om toe te passen op zijn leerlingen. ligthart_Het_volle_levenEen belangrijk aspect wat hierin terugkwam en wat voornamelijk ook op de school te merken was, was een sociale en vriendschappelijke manier van omgaan met elkaar. Hij propageerde een speciale manier van opvoeden en onderwijzen: de kunst van liefde voor het kind. Dit is een van de overeenkomsten met Thijssen, waarbij de sociale factor ook voorop stond. Met deze aspecten wilden zij de harde hand waarmee in de 19e eeuw in de klassen gewerkt werd tegenwerken. Kinderen waren volgens hen evenredig, alleen nog wat minder ontwikkeld. De onderwijzers moesten kinderen op een sociale en vriendelijke manier helpen in dit proces van ontwikkeling.

Naast onderwijzen en het verbeteren en vernieuwen van onderwijsvormen was Ligthart schrijver en redacteur. Hij schreef diverse boekjes voor zijn leerlingen en grotere werken voor volwassenen. Ligthart overleed op 16 februari 1916.